Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2022

Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε παγκόσμιο επίπεδο και στην ενίσχυση της προσπάθειας να περιοριστεί το στίγμα. Παρέχει επίσης την ευκαιρία σε όλους τους εμπλεκόμενους με την ψυχική υγεία να μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές, ώστε η κατάλληλη και προσβάσιμη φροντίδα της ψυχικής υγείας να είναι πραγματικότητα για τους ανθρώπους παγκοσμίως. 

Read the articles and watch the videos here