Το φορτίο της σχιζοφρένειας σήμερα

Οι επιπτώσεις στους ασθενείς, τους φροντιστές, την κοινωνία και ποιες οι στρατηγικές για τη μείωση του φορτίου

Schizophrenia infographic