Λειτουργικότητα και σχιζοφρένεια: η σημασία αυτής στην πορεία της νόσου και οι προσδοκίες των ψυχιάτρων για βελτίωση της σε ασθενείς νωρίς στην πορεία της νόσου - Infographic

Αν και φαίνεται, ότι με τα υπάρχοντα μέσα μέχρι σήμερα, μόνο ένα μικρό ποσοστό των ασθενών με σχιζοφρένεια επιτυγχάνει ταυτόχρονα συμπτωματική ύφεση, λειτουργική αποκατάσταση και αίσθημα ευημερίας1, οι ψυχίατροι διατηρούν υψηλές προσδοκίες για βελτίωση και διατήρηση της λειτουργικότητας σε ασθενείς με σχιζοφρένεια που είναι νωρίς στην πορεία της νόσου2.

Αναφορές
  1. Lambert M. et al. (2008), Acta Psychiatr Scand.; 118: 220-9.
  2. Κλινικό φροντιστήριο: «Προσδοκίες στην καθημερινή κλινική πρακτική – πόσο λειτουργικός μπορεί να γίνει ένας ασθενής με σχιζοφρένεια νωρίς στην πορεία της νόσου;», 8ο Συνέδριο Βιοψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Ιατρική Περίθαλψη, Θεσσαλονίκη 2018. Available at: https://greece.progress.im/el/node/3424
Αποχωρείτε από τη σελίδα Progress in Mind

Αποχωρείτε από τη σελίδα

Progress in Mind Greece
Απαιτείται επιβεβαίωση πρόσβασης για επαγγελματία υγείας
Για να έχετε πρόσβαση παρακαλώ συμπληρώστε τις πληροφορίες για να επιβεβαιώσουμε ότι είστε επαγγελματίας υγείας
Hello
Please confirm your email
We have just sent you an email, with a confirmation link.
Before you can gain full access - you need to confirm your email.
Αυτή η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι είστε επαγγελματίας υγείας.
All the information included in the Website is related to products of the local market and, therefore, directed to health professionals legally authorized to prescribe or dispense medications with professional practice. The technical information of the drugs is provided merely informative, being the responsibility of the professionals authorized to prescribe drugs and decide, in each concrete case, the most appropriate treatment to the needs of the patient.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country