Λειτουργική αποκατάσταση σε ασθενείς με κατάθλιψη στην καθημερινή κλινική πράξη στην Ελλάδα

Λειτουργική Αποκατάσταση σε ασθενείς με κατάθλιψη που έχουν επιτύχει ύφεση των συμπτωμάτων τους στην καθημερινή κλινική πράξη στην Ελλάδα : Στοιχεία από μελέτη παρατήρησης που ανακοινώθηκε στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ψυχιατρικής Εταιρείας (European Psychiatric Association, EPA).

Στο πρόσφατο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ψυχιατρικής Εταιρείας (European Psychiatric Association, EPA) που διεξήχθη στη Βαρσοβία 6-9 Απριλίου 2019 παρουσιάστηκαν στοιχεία από τη μελέτη παρατήρησης που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα την περίοδο 2016-2017 με στόχο την Αξιολόγηση των Γνωσιακών Λειτουργιών σε ασθενείς με Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή (ΜΚΔ) υπό Θεραπεία (A Prospective Research Observation to Assess Cognition in Treated MDD patients in Greece: PROACT GR).

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα σε εξωτερικούς ασθενείς με ΜΚΔ, οι οποίοι λάμβαναν αντικαταθλιπτική μονοθεραπεία, ως θεραπεία πρώτης ή δεύτερης γραμμής για τουλάχιστον 2 μήνες και είχαν ανταποκριθεί κλινικά στην αγωγή έδειξαν ότι:

  • 4 στους 10 ασθενείς συνέχιζαν να αναφέρουν έκπτωση της λειτουργικότητάς τους (SDS>6) παρόλη την ύφεση των συμπτωμάτων τους (MADRS<=12)
  • Η έκπτωση της λειτουργικότητα των ασθενών με κατάθλιψη σχετίζεται τόσο με τη συνολική βαθμολογία στην κλίμακα MADRS όσο και με τη βαθμολογία στην κλίμακα PDQ-D, υποδηλώνοντας ότι η έκπτωση της λειτουργικότητας σχετίζεται τόσο με τα συμπτώματα της διάθεσης όσο και με τα γνωσιακά συμπτώματα
  • Κανένα από τα παραπάνω αποτελέσματα δεν συσχετίστηκε με συγκεκριμένη αντικαταθλιπτική αγωγή

Συνεπώς, ακόμη και αν οι ασθενείς με κατάθλιψη στην καθημερινή κλινική πρακτική στην Ελλάδα βιώνουν ύφεση των συμπτωμάτων τους, η λειτουργική αποκατάσταση παραμένει ακάλυπτη ανάγκη που συνδέεται τόσο με τα συμπτώματα διάθεσης, όσο και με τα υπολειμματικά γνωσιακά συμπτώματα της κατάθλιψης.

Αναφορές

Presented at the 27th European Congress of Psychiatry, Warsaw, Poland 6-9 April 2019

Αποχωρείτε από τη σελίδα Progress in Mind

Αποχωρείτε από τη σελίδα

Progress in Mind Greece
Απαιτείται επιβεβαίωση πρόσβασης για επαγγελματία υγείας
Για να έχετε πρόσβαση παρακαλώ συμπληρώστε τις πληροφορίες για να επιβεβαιώσουμε ότι είστε επαγγελματίας υγείας
Hello
Please confirm your email
We have just sent you an email, with a confirmation link.
Before you can gain full access - you need to confirm your email.
Αυτή η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι είστε επαγγελματίας υγείας.
All the information included in the Website is related to products of the local market and, therefore, directed to health professionals legally authorized to prescribe or dispense medications with professional practice. The technical information of the drugs is provided merely informative, being the responsibility of the professionals authorized to prescribe drugs and decide, in each concrete case, the most appropriate treatment to the needs of the patient.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country