Ανίχνευση διαταραχής χρήσης αλκοόλ – ο ρόλος του ερωτηματολογίου AUDIT-C

Το AUDIT-C (Alcohol Use Disorders Identification Test - Consumption) αποτελεί τη σύντομη εκδοχή του ερωτηματολογίου ανίχνευσης διαταραχών κατάχρησης – εξάρτησης αλκοόλ (AUDIT) που σχεδιάστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με στόχο την ανίχνευση της επικίνδυνης και επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Το  AUDIT-C  περιλαμβάνει τις 3 πρώτες και πιο απλές ερωτήσεις του ολοκληρωμένου ερωτηματολογίου σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ. Η πρώτη ερώτηση αφορά τη συχνότητα της κατανάλωσης αλκοόλ, η δεύτερη ερώτηση διερευνά την ποσότητα αλκοόλ που καταναλώνεται σε μια τυπική ημέρα κατανάλωσης αλκοόλ και η τρίτη ερώτηση αφορά τη συχνότητα της επεισοδιακής λήψης μεγάλης ποσότητας αλκοόλ. Το συνολικό σκορ της δοκιμασίας κυμαίνεται από 0-12, με το όσο μεγαλύτερο σκορ να καταδεικνύει και πιο επιτακτική την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση και διάγνωση. Το ερωτηματολόγιο AUDIT-C  μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 1-2 λεπτά ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

Οδηγίες : Ξεκινήστε το AUDIT-C λέγοντας «Τώρα πρόκειται να σας θέσω ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους». Εξηγήστε τι εννοείτε με τον όρο «τυπικά ποτά», χρησιμοποιώντας παραδείγματα κρασιού, μπύρας, βότκας κτλ. (1 τυπικό ποτό 10g αλκοόλης = 100 ml κρασί, 330ml μπύρα, 30ml «σκληρό» ποτό). Μετατρέψτε τις απαντήσεις σε «τυπικά ποτά». Διαβάστε τις ερωτήσεις και καταγράψτε τις απαντήσεις και το αντίστοιχο συνολικό σκορ.

Η αξιολόγηση θεωρείται θετική για σκορ ≥4 για άνδρες και ≥3 για γυναίκες ενώ βαθμολογία >7 υποδηλώνει σοβαρή πιθανότητα εξάρτησης (Brandley et al, 2007; Friedmann 2013)***. Η ευαισθησία και η ειδικότητα της δοκιμασίας είναι 86% και 89% αντίστοιχα για την εξάρτηση από το αλκοόλ (Friedmann 2013). Σημειώνεται ότι το AUDIT-C  αποτελεί εργαλείο ανίχνευσης της επικίνδυνης/ επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ και δεν αποτελεί διαγνωστικό εργαλείο.

Αναφορές
  1. “AUDIT: The Alcohol Use Disorders Identification Test: Guidelines for Use in Primary Care”, second edition, by Thomas F. Babor, John C. Higgins-Biddle, John B. Saunders, and Maristela G. Monteiro. 2006; WHO – Department of Mental Health and Substance Dependence
  2. Bush K et al “The AUDIT alcohol consumption questions (AUDIT-C): an effective brief screening test for problem drinking. Ambulatory Care Quality Improvement Project (ACQUIP). Alcohol Use Disorders Identification Test”; Arch Intern Med. 1998 Sep 14; 158(16):1789–95
  3. Bradley KA et al “AUDIT-C as a brief screen for alcohol misuse in primary care”;  Alcohol Clin Exp Res. 2007 Jul;31(7):1208-17
  4. Friedmann PD, “Clinical Practice. Alcohol use in adults”; N Engl J Med. 2013 Jan 24; 368(4):365-73
Αποχωρείτε από τη σελίδα Progress in Mind

Αποχωρείτε από τη σελίδα

Progress in Mind Greece
Απαιτείται επιβεβαίωση πρόσβασης για επαγγελματία υγείας
Για να έχετε πρόσβαση παρακαλώ συμπληρώστε τις πληροφορίες για να επιβεβαιώσουμε ότι είστε επαγγελματίας υγείας
Hello
Please confirm your email
We have just sent you an email, with a confirmation link.
Before you can gain full access - you need to confirm your email.
Αυτή η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι είστε επαγγελματίας υγείας.
All the information included in the Website is related to products of the local market and, therefore, directed to health professionals legally authorized to prescribe or dispense medications with professional practice. The technical information of the drugs is provided merely informative, being the responsibility of the professionals authorized to prescribe drugs and decide, in each concrete case, the most appropriate treatment to the needs of the patient.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country