Λειτουργικότητα: Μπορεί να εκπληρωθεί η προσδοκία αυτή των ασθενών με σχιζοφρένεια; - Video

Στο video που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε πώς η λειτουργικότητα καταφέρνει να επηρεάσει το μακροχρόνιο θεραπευτικό αποτέλεσμα στη σχιζοφρένεια και με ποιούς τρόπους οι ασθενείς εκφράζουν τις προσδοκίες τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Αναφορές
  1.   Martin et al. Schizophrenia Society of Canada, 2009.
Αποχωρείτε από τη σελίδα Progress in Mind

Αποχωρείτε από τη σελίδα

Progress in Mind Greece
Απαιτείται επιβεβαίωση πρόσβασης για επαγγελματία υγείας
Για να έχετε πρόσβαση παρακαλώ συμπληρώστε τις πληροφορίες για να επιβεβαιώσουμε ότι είστε επαγγελματίας υγείας
Hello
Please confirm your email
We have just sent you an email, with a confirmation link.
Before you can gain full access - you need to confirm your email.
Αυτή η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι είστε επαγγελματίας υγείας.
All the information included in the Website is related to products of the local market and, therefore, directed to health professionals legally authorized to prescribe or dispense medications with professional practice. The technical information of the drugs is provided merely informative, being the responsibility of the professionals authorized to prescribe drugs and decide, in each concrete case, the most appropriate treatment to the needs of the patient.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country