Κατάθλιψη - μια κλινικά ετερογενής νόσος με πολλά και διαφορετικά συμπτώματα

Η μείζονα καταθλιπτική διαταραχή (ΜΚΔ) είναι μία κλινικά ετερογενής νόσος που απαιτεί την διαχείριση πολλών και διαφορετικών συμπτωμάτων, πέραν της διάθεσης1,2

Αναφορές

1. American Psychiatric Association. Diagnostical and Statistical Manual for Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). 2013.

2. Greer TL et al. CNS Drugs 2010; 24(4): 276–284.

3. Conradi HJ et al. Psychol Med 2011; 41: 1165–1174.

4. Baune BT et al. Neuropsychiatr Dis Treat 2021 Sep 23;17:2995-3006.

5. Franken IH et al. J Affect Disord 2007; 99: 83–89.

6. Baune BT et al. Int J Neuropsychopharmacol 2018; 21(2): 97–107.

7. Calabrese JR et al. Journal of Affective Disorders 168 (2014) 439–451.

8. Kadam UT et al. Br J Gen Pract. 2001 May; 51(466): 375–380.