Πρόληψη της κατάχρησης αναλγητικών φαρμάκων στην κλινική πρακτική

Κατάχρηση αναλγητικών φαρμάκων παρατηρείται σχεδόν στο 75% των ασθενών με χρόνια ημικρανία με σωστή διάγνωση, αλλά οι οποίοι δεν λαμβάνουν την κατάλληλη θεραπεία τόσο για την αντιμετώπιση της οξείας φάσης όσο και για την πρόληψη επόμενων κρίσεων, είπε η καθηγήτρια Dawn Buse, Albert Einstein College of Medicine, NY, στο AAN 2021. Είναι το αποτέλεσμα της χρήσης μη βέλτιστης αγωγής τόσο για την οξεία φάση όσο και για την πρόληψη επόμενων επεισοδίων και μπορεί να αποτραπεί με την επίσκεψη σε έναν επαγγελματία υγείας με εμπειρία στην αντιμετώπιση της ημικρανίας, την ακριβή διάγνωση και την κατάλληλη αντιμετώπιση με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες.

Τα εμπόδια μιας ευνοϊκής έκβασης της ημικρανίας

Η μη βέλτιστη χρήση της θεραπείας της οξείας φάσης καθώς και της προφυλακτικής αγωγής,  οδηγεί σε υπερβολική χρήση των φαρμάκων

Οι ασθενείς με ημικρανία επιτυγχάνουν την επιθυμητή έκβαση της νόσου όταν κατά τη διαδικασία της θεραπείας τους αντιμετωπιστούν τέσσερα εμπόδια, είπε η καθηγήτρια Buse. Αναφερόμενα με τη σειρά που εμφανίζονται κατά την πορεία της θεραπείας ενός ασθενή, τα εμπόδια αυτά είναι:

 1. Επίσκεψη σε έναν επαγγελματία υγείας με εμπειρία στην αντιμετώπιση της ημικρανίας
 2. Ακριβής διάγνωση
 3. Ένα ατομικό πλάνο θεραπείας που περιλαμβάνει την κατάλληλη αντιμετώπιση της οξείας φάσης καθώς και την σωστή προληπτική θεραπεία με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες1
 4. Αποφυγή της μη βέλτιστης  αγωγής τόσο για την οξεία φάση όσο και για την πρόληψη επόμενων επεισοδίων, που οδηγεί σε υπερβολική χρήση των φαρμάκων2,3

Η μη αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων συσχετίζεται με:

 • Αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης της ημικρανίας4,5
 • Αναπηρία σχετιζόμενη με την κεφαλαλγία2,6
 • Ψυχολογικά συμπτώματα4

 

Ποιο είναι το ποσοστό των ασθενών με ημικρανία που αποφεύγουν την υπερβολική χρήση των φαρμάκων;

Το 74,7% των συμμετεχόντων με σωστή διάγνωση ΧΗ και οι οποίοι ελάμβαναν μη κατάλληλη αγωγή για την αντιμετώπιση της οξείας φάσης και την πρόληψη επόμενων κρίσεων,  πληρούσαν τα κριτήρια της υπερβολικής χρήσης των αναλγητικών της οξείας φάσης

Η καθηγήτρια Buse παρουσίασε τα αποτελέσματα μίας έρευνας σε 16.789 άτομα με ημικρανία, η οποία αξιολόγησε το ποσοστό των ατόμων που ξεπέρασαν καθένα από τα τέσσερα εμπόδια για να επιτύχουν βέλτιστη έκβαση.7

Από τους 9.184 συμμετέχοντες στην  διαδικτυακή μελέτη Chronic Migraine Epidemiology and Outcomes (CaMEO) που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ και οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια καταλληλότητας για συμμετοχή στην μελέτη:

 • 1.254 είχαν χρόνια ημικρανία (ΧΗ)
 • 7.930 είχαν επεισοδιακή ημικρανία (ΕΗ)

Μεταξύ των συμμετεχόντων με ΧΗ, μόνο το 1,8% ξεπέρασαν και τα τέσσερα εμπόδια:

 • Το 40,8% ανέφεραν ότι επισκέφτηκαν ιατρό για την κεφαλαλγία
 • Το 32,8% αυτών που επισκέφτηκαν ιατρό έλαβαν ακριβή διάγνωση
 • Το 54,2% αυτών που έλαβαν ακριβή διάγνωση έλαβαν την ελάχιστη κατάλληλη  αγωγή για την οξεία φάση και για την πρόληψη μελλοντικών επεισοδίων
 • Το 74,7% αυτών που επισκέφτηκαν ιατρό και έλαβαν διάγνωση και θεραπεία πληρούσαν τα κριτήρια της υπερβολικής χρήσης της φαρμακευτικής αγωγής οξείας φάσης

Οι αφροαμερικανοί και πολυφυλετικοί συμμετέχοντες είχαν υψηλότερο ποσοστό υπερβολικής χρήσης των φαρμάκων της οξείας φάσης

Μεταξύ των συμμετεχόντων με ΕΗ, μόνο το 8,5% ξεπέρασαν και τα τέσσερα εμπόδια:

 • Το 27,6% ανέφεραν ότι επισκέφτηκαν ιατρό για την κεφαλαλγία
 • Το 75,7% αυτών που επισκέφτηκαν ιατρό έλαβαν ακριβή διάγνωση
 • Το 59,9% αυτών που έλαβαν ακριβή διάγνωση έλαβαν την ελάχιστη κατάλληλη αγωγή για την οξεία φάση και για την πρόληψη μελλοντικών επεισοδίων
 • Το 31,8% αυτών που επισκέφτηκαν ιατρό και έλαβαν διάγνωση και θεραπεία πληρούσαν τα κριτήρια της υπερβολικής χρήσης της φαρμακευτικής αγωγής οξείας φάσης

Το υψηλότερο εισόδημα συσχετίστηκε σημαντικά με αυξημένα ποσοστά επιτυχούς αντιμετώπισης κάθε εμποδίου.

Οι αφροαμερικανοί είχαν υψηλότερα ποσοστά επίσκεψης σε ιατρό από ότι άλλες φυλετικές ομάδες και υψηλότερα ποσοστά υπερβολικής χρήσης της φαρμακευτικής αγωγής οξείας φάσης. Οι πολυφυλετικοί συμμετέχοντες επίσης είχαν υψηλότερο ποσοστό υπερβολικής χρήσης της φαρμακευτικής αγωγής οξείας φάσης.

Αναφορές

 1. Dodick DW, et al. Assessing barriers to chronic migraine consultation, diagnosis, and treatment: results from the Chronic Migraine Epidemiology and Outcomes (CaMEO) study. Headache 2016;56:821–34. 
 2. Lipton RB, et al. Predicting inadequate response to acute migraine medication: results from the American Migraine Prevalence and Prevention (AMPP) study. Headache 2016;56:1635–48.
 3. Bigal ME, et al. Acute migraine medications and evolution from episodic to chronic migraine: a longitudinal population-based study. Headache 2016;48:1157–68.
 4. Schwedt TJ, et al. Factors associated with acute medication overuse in people with migraine: results from the 2017 migraine in America symptoms and treatment (MAST) study. J Headache Pain 2018;19:38.
 5. Bigal ME, Lipton RB. Migraine chronification. Curr Neurol Neurosci Rep. 2011;11:139–48.
 6. Raggi A, et al. Chronic migraine with medication overuse: association between disability and quality of life measures, and impact of disease on patients' lives. J Neurol Sci 2015;348:60–6.
 7. Buse DC, et al. Assessing barriers to care in episodic and chronic migraine: results from the Chronic Migraine Epidemiology and Outcomes (CaMEO) Study. Neurology 2021;15(Suppl):1144.