Ποιοι είναι οι πιο συχνά αναφερόμενοι θεραπευτικοί στόχοι από τους ασθενείς με κατάθλιψη;

Οι ασθενείς με κατάθλιψη αναφέρουν ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών στόχων1

Οι ασθενείς με κατάθλιψη αναφέρουν θεραπευτικούς στόχους γενικής λειτουργικότητας αλλά και για συγκεκριμένους τομείς της.1

H έρευνα των McNaughton EC και συν. μελέτησε την από κοινού λήψη αποφάσης μεταξύ ιατρού και ασθενούς όσον αφορά τον θεραπευτικό στόχο. Σκοπός της έρευνας ήταν να καθοριστεί η επίτευξη και η παρακολούθηση θεραπευτικών στόχων που θα έχουν νόημα για τον κάθε έναν ασθενή ξεχωριστά, σε συνθήκες πραγματικής κλινικής πρακτικής.1 Από τους 200 συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν την έρευνα, το 42% αυτών ανέφερε ότι είχε συγκεκριμένο θεραπευτικό στόχο για τη θεραπεία της νόσου. Οι στόχοι αυτοί κυμαίνονταν από τομείς της σωματικής υγείας έως και κοινωνικές πτυχές της ζωής.1
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (61%) θεώρησε ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι πολύ σημαντική για την ανάρρωσή τους, επομένως τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης μπορούν να θεωρηθούν ως βέλτιστες πρακτικές επικοινωνίας ανάμεσα σε ιατρό και ασθενή για τον καθορισμό πλάνου θεραπείας των ασθενών με κατάθλιψη.1

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τους θεραπευτικούς στόχους που αναφέρθηκαν από τους ίδιους τους ασθενείς.

Οι θεραπευτικοί στόχοι που ανέφεραν ασθενείς με κατάθλιψη1
  1. McNaughton EC et al. Patient Prefer Adherence 2019; 13: 959–967.