Ποιες είναι οι ανεκπλήρωτες ανάγκες και ποιο το θεραπευτικό κενό για τους ασθενείς με ημικρανία;

Τί μπορεί να γίνει ώστε να βελτιωθεί η έκβαση της νόσου για τους ασθενείς με ημικρανία; Οι ασθενείς με πτωχή ανταπόκριση στην θεραπεία της οξείας φάσης διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης χρόνιας μορφής ημικρανίας. Οι ανεκπλήρωτες ανάγκες αυτών των ασθενών παρουσιάστηκαν σε ένα δορυφορικό συμπόσιο στο ΑΑΝ 2021, ενώ το θεραπευτικό κενό στη χρήση προληπτικής αγωγής αναφέρθηκε σε μία αναρτημένη ανακοίνωση. 

Ποιοι ασθενείς με επεισοδιακή ημικρανία είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν τη χρόνια μορφή της νόσου;

Οι ασθενείς με επεισοδιακή ημικρανία που έχουν χαμηλή ανταπόκριση στην οξεία θεραπεία είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν χρόνια ημικρανία, είπε η Δρ. Kathleen Mullin, Stanford, CT.

Ο κίνδυνος ανάπτυξης χρόνιας ημικρανίας σε διάστημα 1 έτους είναι τρεις φορές υψηλότερος στους ασθενείς με «πολύ χαμηλή αποτελεσματικότητα της θεραπείας» συγκριτικά με τον κίνδυνο στους ασθενείς που εμφανίζουν «μέγιστη αποτελεσματικότητα της θεραπείας».1

 

Ανεκπλήρωτες ανάγκες στην οξεία θεραπεία

Η χαμηλή ανταπόκριση στις παραδοσιακές θεραπείες της οξείας φάσης συσχετίζεται με ανεκπλήρωτες ανάγκες στην αντιμετώπιση της οξείας ημικρανίας, εξήγησε η Δρ. Mullin, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Η κεφαλαλγία από κατάχρηση φαρμάκων είναι συχνή και οφείλεται στην υπερβολική χρήση των θεραπειών του οξέος επεισοδίου

 • Ανεπαρκή ανακούφιση της ημικρανίας—αναφέρθηκε από το 56% των 8.233 συμμετεχόντων στην Αμερικανική Μελέτη του Επιπολασμού και της Πρόληψης της Ημικρανίας (American Migraine Prevalence and Prevention Study)2
 • Ανεπιθύμητα συμβάντα—παρουσιάστηκαν στο 43% των 37.250 ασθενών που αξιολογήθηκαν σε μία ανασκόπηση της Cochrane για τις από στόματος χορηγούμενες τριπτάνες  3
 • Υποτροπή της ημικρανίας μετά την αρχική ανακούφιση μέσα σε 24 ώρες στο 17 έως 40% των ασθενών ανάλογα με την τριπτάνη που χρησιμοποιούσαν4
 • Καρδιαγγειακές αντενδείξεις στα πολλά αγγειοσυσπαστικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην οξεία φάση της ημικρανίας—έχει εκτιμηθεί ότι αυτό το πρόβλημα επηρεάζει περίπου 2,6 εκατομμύρια ανθρώπους με επεισοδιακή ημικρανία στις ΗΠΑ5
 • Κεφαλαλγία από υπερβολική χρήση φαρμάκων, η οποία είναι συχνή συνέπεια της υπερβολικής χρήσης πολλών συνταγογραφούμενων και μη συνταγογραφούμενων θεραπειών για την οξεία φάση6

 

Θεραπευτικό κενό  στην προληπτική αγωγή

Εξετάστε το ενδεχόμενο χορήγησης προληπτικής θεραπείας στους ασθενείς με ημικρανία που έχουν τέσσερις ή περισσότερες ημέρες με κεφαλαλγία τον μήνα

Η προληπτική θεραπεία θα πρέπει να εξετάζεται για ανθρώπους με ημικρανία που έχουν τέσσερις ή περισσότερες ημέρες με κεφαλαλγία τον μήνα σύμφωνα με την οδηγία της Αμερικανικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας του 2019, σχετικά με την ενσωμάτωση νέων θεραπειών για την ημικρανία στην κλινική πρακτική.7

Μία αξιολόγηση της χρήσης από στόματος προληπτικής αγωγής στους συμμετέχοντες στη διαδικτυακή έρευνα Chronic Migraine Epidemiology and Outcomes (CaMEO) (Επιδημιολογία και έκβαση της Χρόνιας Ημικρανίας) το 2012 παρουσιάστηκε το 2013 σε αναρτημένη ανακοίνωση από τους Nahas et al.8

Από τους 16.789 συμμετέχοντες στη μελέτη CaMEO, το 39% είχαν τέσσερις ή περισσότερες ημέρες κεφαλαλγίας τον μήνα, επομένως ήταν δυνητικά κατάλληλοι για προληπτική θεραπεία.

Το 80,2% των ασθενών που ήταν κατάλληλοι για προληπτική θεραπεία δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ προληπτική αγωγή

Από αυτούς τους 6.579 που ήταν κατάλληλοι για προληπτική θεραπεία:

 • Το 80,2% δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ προληπτική θεραπεία και από αυτούς το 64,7% ανέφεραν μέτρια έως σοβαρή αναπηρία σχετιζόμενη με την κεφαλαλγία
 • Λιγότερο από 10% χρησιμοποιούσαν μία από στόματος χορηγούμενη προληπτική θεραπεία
 • Το 50,8% αυτών που είχαν χρησιμοποιήσει από στόματος χορηγούμενη προληπτική θεραπεία είχαν διακόψει τη λήψη της και η διακοπή αποδόθηκε κυρίως σε λόγους σχετικούς με την ασφάλεια, την ανοχή και την αποτελεσματικότητα8

 

Χορηγός του δορυφορικού συμποσίου ήταν η Biohaven Pharmaceuticals.

Χορηγός της μελέτης CaMEO ήταν η Allergan πριν από την εξαγορά της από την AbbVie και η αναρτημένη ανακοίνωση χρηματοδοτήθηκε από την AbbVie.

Αναφορές

 1. Lipton RB, et al. Ineffective acute treatment of episodic migraine is associated with new-onset chronic migraine. Neurology. 2015;84:688–95.
 2. Lipton RB, et al. Predicting inadequate response to acute migraine medication: Results from the American Migraine Prevalence and Prevention (AMPP) Study. Headache 2016;56:1635–48.
 3. Derry CJ, et al. Sumatriptan (oral route of administration) for acute migraine attacks in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2012;doi.org/10.1002/14651858.CD008615.pub2.
 4. Geraud G, et al. Migraine headache recurrence: relationship to clinical, pharmacological, and pharmacokinetic properties of triptans. Headache 2003;43:376–88.
 5. Buse DC, et al. Cardiovascular events, conditions, and procedures among people with episodic migraine in the us population: results from the American Migraine Prevalence and Prevention (AMPP) Study. Headache 2017;57:31–44.
 6. Schwedt TJ, et al. Factors associated with acute medication overuse in people with migraine: results from the 2017 migraine in America symptoms and treatment (MAST) study. Headache. 2018;19:38. doi.org/10.1186/s10194-018-0865-z.
 7. American Headache Society Consensus Statement. The American Headache Society Position statement on integrating new migraine treatments into clinical practice. Headache. 2019;59:1–8.
 8. Nahas SJ, et al. Characterizing preventive treatment gaps in migraine: Results from the CaMEO Study. Poster presented at virtual AAN, 17–22 April 2021, abstract no 1514 in Neurology. 2021;96(15 Supplement).