Ο προγνωστικός ρόλος της λειτουργικότητας στη σχιζοφρένεια - Video

Στο video που ακολουθεί οι ψυχίατροι Π. Φωτιάδης, A. Παπακωνσταντίνου και Δ. Στογιόγλου σχολιάζουν το πρόβλημα της λειτουργικής αποκατάστασης σε ασθενείς με σχιζοφρένεια καθώς και τα οφέλη που υπάρχουν από την επίτευξη της λειτουργικής αποκατάστασης.

Αναφορές

  1. Boyer L et al. (2013) BMC psychiatry; 13:15.
  2. Lieberman JA et al. (2006) J Clin Psychiatry; 67(6): 983-990.