Λειτουργικότητα: Μπορεί να εκπληρωθεί η προσδοκία αυτή των ασθενών με σχιζοφρένεια; - Video

Στο video που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε πώς η λειτουργικότητα καταφέρνει να επηρεάσει το μακροχρόνιο θεραπευτικό αποτέλεσμα στη σχιζοφρένεια και με ποιούς τρόπους οι ασθενείς εκφράζουν τις προσδοκίες τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Αναφορές

  1. Martin et al. Schizophrenia Society of Canada, 2009.