Η λειτουργικότητα σε ασθενείς με σχιζοφρένεια που βρίσκονται νωρίς στην πορεία της νόσου - Video

Ο ψυχίατρος Δ. Δημέλλης (424 ΓΣΝΕ) και ο καθηγητής ψυχιατρικής J. Perez (University of Cambridge, UK) σχολιάζουν τη λειτουργική έκπτωση και το πρόβλημα της λειτουργικής αποκατάστασης των ασθενών με σχιζοφρένεια. 

Αναφορές

  1. Nasrallah HA & Smeltzer DJ. In: Contemporary Diagnosis and Management of the Patient with Schizophrenia 2nd Edition. Handbooks in Health Care Co., Newton, Pennsylvania, USA, 2011
  2. Burns T, Patric D., Acta Psychiatr Scand (2007); 116: 403-418
  3. Luis San et al., European Psychiatry (2007); 22: 490-498
  4. Lambert M. et al., Acta Psychiatr Scand. (2008); 118: 220-9