Πως το Brintellix επιτυγχάνει τον στόχο της λειτουργικής αποκατάστασης