Μελέτη PRELAPSE: το Abilify Maintena μειώνει σημαντικά τα ποσοστά νοσηλείας συγκριτικά με τη συνήθη επιλογή του γιατρού