Αποτελεσματικότητα

Το Abilify Maintena

  • Προσφέρει μακροχρόνιο έλεγχο των συμπτωμάτων
  • Μειώνει τον κίνδυνο υποτροπών και νοσηλειών
  • Bελτιώνει και προστατεύει τη λειτουργικότητα των ασθενών με σχιζοφρένεια
Efficacy
1-19