Μελέτη PRELAPSE: το Abilify Maintena καθυστερεί το χρόνο μέχρι την υποτροπή σε σχέση με τη συνήθη επιλογή του γιατρού