Βορτιοξετίνη 20mg: υψηλότερη αποτελεσματικότητα, παρόμοια ανεκτικότητα