Η αποτελεσματικότητα της βορτιοξετίνης στα αγχώδη συμπτώματα σε ασθενείς με συννόσηση κατάθλιψης και διαταραχής γενικευμένου άγχους

Μέχρι σήμερα είναι γνωστό ότι η βορτιοξετίνη είναι αποτελεσματική και καλά ανεκτή για τη θεραπεία των καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε ασθενείς με Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή (ΜΚΔ). Επιπλέον, η βορτιοξετίνη έχει αποδειχθεί αποτελεσματική σε ασθενείς με κατάθλιψη και έντονα αγχώδη συμπτώματα αλλά μέχρι σήμερα δεν είχε διερευνηθεί η αποτελεσματικότητά της στα αγχώδη συμπτώματα σε ασθενείς με διπλή διάγνωση κατάθλιψης και διαταραχής γενικευμένου άγχους (ΔΓΑ). Στόχος της μελέτης RECONNECT ήταν να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα της βορτιοξετίνης σε ασθενείς που ταυτόχρονα υποφέρουν από ΜΚΔ και ΔΓΑ. Τα παρακάτω αποτελέσματα επικεντρώνονται στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της βορτιοξετίνης στα αγχώδη συμπτώματα των ασθενών αυτών.  

Η ανοιχτού τύπου, πολυκεντρική μελέτη σε ασθενείς με ταυτόχρονη διάγνωση ΜΚΔ και ΔΓΑ διήρκησε 8 εβδομάδες. Η έναρξη της αγωγής έγινε με 10mg βορτιοξετίνης για μια εβδομάδα και η δόση κατόπιν αυξήθηκε στα 20mg (μείωση της δόσης επιτρεπόταν μόνο για λόγους ανοχής). Η αξιολόγηση της βαρύτητας των αγχωδών συμπτωμάτων έγινε με την κλίμακα HAM-A και ως απάντηση θεωρήθηκε η επίτευξη >50% μείωσης της βαρύτητας των συμπτωμάτων από την έναρξη της αγωγής και ως ύφεση η επίτευξη βαθμολογίας <10 στη συνολική βαθμολογία HAM-A.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, από την πρώτη εβδομάδα καταγράφηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση στα αγχώδη συμπτώματα. Η βελτίωση αυτή συνέχισε να είναι στατιστικά σημαντική μέχρι το πέρας της παρακολούθησης, σημειώνοντας βελτίωση των αγχωδών συμπτωμάτων κατά 56% μέσα σε 8 εβδομάδες από την έναρξη της μελέτης. Τα ποσοστά απάντησης και ύφεσης στην περίπτωση των αγχωδών συμπτωμάτων ήταν 54,6% και 42,3%, αντίστοιχα.

Μέση μεταβολή της συνολικής βαθμολογίας HAM-A από την αρχική επίσκεψη

Συμπερασματικά, στον πληθυσμό των ασθενών με ΜΚΔ και ΔΓΑ, η βορτιοξετίνη επέδειξε αποτελεσματικότητα μειώνοντας σημαντικά τα συμπτώματα της διαταραχής γενικευμένου άγχους. Το αποτέλεσμα ήταν ήδη στατιστικά σημαντικά εμφανές μετά από μία εβδομάδα αγωγής, με αυξανόμενη βελτίωση μέχρι την 8η εβδομάδα θεραπείας. Τα ευρήματα της μελέτης επίσης υποστηρίζουν την αύξηση της δόσης της βορτιοξετίνης σε 20 mg/ημέρα, νωρίς στην πορεία της θεραπείας για να επιτευχθεί το βέλτιστο θεραπευτικό όφελος σε ασθενείς με ΜΚΔ και ΔΓΑ, χωρίς να διακυβεύεται η ανεκτικότητα του σκευάσματος.

References

Christensen MC et al, “Effectiveness of vortioxetine in patients with major depressive disorder comorbid with generalized anxiety disorder: Results of the RECONNECT study”, J Psychopharmacol. 2022 May 2:2698811221090627