Ισότητα στη φροντίδα - Τα άτομα με ψυχικά νοσήματα αξίζουν ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής και σωματικής υγείας

Δεν υπάρχει υγεία χωρίς ψυχική υγεία. Ωστόσο, παρά το φορτίο των ψυχικών παθήσεων που προκαλείται παγκοσμίως, οι επενδύσεις παραμένουν πολύ χαμηλές σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων που πλήττονται. Βελτιώνοντας την ψυχική υγεία θα ωφεληθεί η κοινωνία, η οικονομία και θα μειωθεί η επίπτωση στην ποιότητα ζωής των οικογενειών και των φροντιστών.

Τα άτομα με ψυχικά νοσήματα αξίζουν ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής και σωματικής υγείας
1-1
Download (437.78 KB)