Φαρμακοεπαγρύπνηση

Για οποιαδήποτε αναφορά σχετικά με την ασφάλεια των φαρμάκων μας, μπορείτε να επικοινωνείτε άμεσα με την εταιρεία Lundbeck Hellas S.A ή/και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων:

Lundbeck Hellas S.A
Λ. Κηφισίας 109 & Σίνα, ΤΚ 151 24 Μαρούσι
Τηλ: 210 6105036
Email: SafetyLuGreece@lundbeck.com

 

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284, ΤΚ 15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: +30 2132040380/337
Φαξ: +30 2106549585
Ιστότοπος: https://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral