Η λειτουργικότητα σε ασθενείς με σχιζοφρένεια που βρίσκονται νωρίς στην πορεία της νόσου - Video

 

Ο ψυχίατρος Δ. Δημέλλης (424 ΓΣΝΕ) και ο καθηγητής ψυχιατρικής J. Perez (University of Cambridge, UK) σχολιάζουν τη λειτουργική έκπτωση και το πρόβλημα της λειτουργικής αποκατάστασης των ασθενών με σχιζοφρένεια. 

Αναφορές
  1. Nasrallah HA & Smeltzer DJ. In: Contemporary Diagnosis and Management of the Patient with Schizophrenia 2nd Edition. Handbooks in Health Care Co., Newton, Pennsylvania, USA, 2011
  2. Burns T, Patric D., Acta Psychiatr Scand (2007); 116: 403-418
  3. Luis San et al., European Psychiatry (2007); 22: 490-498
  4. Lambert M. et al., Acta Psychiatr Scand. (2008); 118: 220-9
Αποχωρείτε από τη σελίδα Progress in Mind

Αποχωρείτε από τη σελίδα

Progress in Mind Greece
Απαιτείται επιβεβαίωση πρόσβασης για επαγγελματία υγείας
Για να έχετε πρόσβαση παρακαλώ συμπληρώστε τις πληροφορίες για να επιβεβαιώσουμε ότι είστε επαγγελματίας υγείας
Hello
Please confirm your email
We have just sent you an email, with a confirmation link.
Before you can gain full access - you need to confirm your email.
Αυτή η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι είστε επαγγελματίας υγείας.
All the information included in the Website is related to products of the local market and, therefore, directed to health professionals legally authorized to prescribe or dispense medications with professional practice. The technical information of the drugs is provided merely informative, being the responsibility of the professionals authorized to prescribe drugs and decide, in each concrete case, the most appropriate treatment to the needs of the patient.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country